ZROZUMIENIE UMOŻLIWIA ZASTĄPIENIE NIERACJONALNYCH DZIAŁAŃ LUB BEZRADNOŚCI PRZEZ DZIAŁANIA RACJONALNE


Skrót "kc" ("konfigurator charakterologiczny") jest zarazem skrótem od słów: "kocham cię", będących wyrazem stanu określanego jako "miłość", czyli najlepszej z możliwych konfiguracji charakterologicznych.

Zacznijmy od przypomnienia definicji "konfiguracji charakterologicznej": "zespół rodzajów charakteru ludzi, między którymi występuje sprzężenie". Jak wiemy, sprzężenie zwrotne, bo na takim właśnie rodzaju sprzężenia konfiguracje są oparte, polega na wzajemnych oddziaływaniach. "Oddziaływania zmierzające do spowodowania określonych emocji będą określane jako tendencje. W zależności od rodzaju emocji można rozróżniać:

— tendencje pozytywne, czyli tendencje do spowodowania atrakcji (powstające gdy interesy partnerów są zgodne),

— tendencje negatywne, czyli tendencje do spowodowania awersji (powstające gdy interesy partnerów są sprzeczne)".

"(...) charaktery i ich konfiguracje odgrywają istotną rolę nie tylko w stosunkach interpersonalnych, ale i w stosunkach społecznych, obejmujących wielkie zbiory ludzi".
"(...) zjawiska i stany fizyczne dają się określić ilością energii i materii (...). Energia i materia mogą być jednak rozmaicie rozmieszczone w przestrzeni i czasie, a to ich rozmieszczenie nosi nazwę struktury. Osiągnięcie jakiegokolwiek celu jest równoznaczne ze spowodowaniem zmiany stanu dotychczasowego. (...) Nie może to być zmiana ilości energii i materii, są one bowiem niezniszczalne, zgodnie z prawami zachowania energii i masy. Natomiast można zmienić ich rozmieszczenie"
(strukturę). A więc również rozmieszczenie układów samodzielnych, a w szczególności ludzi. I tu z pomocą mógłby przyjść automat w postaci "konfiguratora charakterologicznego", którego celem byłoby takie rozmieszczanie ludzi w czasie i przestrzeni, aby maksymalizować tendencje pozytywne, a jednocześnie minimalizować tendencje negatywne, a to możliwe jest wtedy, kiedy charakter uznaje się za decydujący czynnik w stosunkach międzyludzkich.
Istnieją różne strony, które ułatwiają nawiązywanie znajomości, ale automatu z prawdziwego zdarzenia, którego podstawową funkcją byłoby pomaganie w powstawaniu sprzężeń pomiędzy ludźmi o zgodnych charakterach, chyba nadal brak. Jednak funkcje takiego automatu (przynajmniej w zakresie wyszukiwnia) może w pewnym stopniu pełnić np. Google. O szczegółach można przeczytać na forum w tym temacie.


© autonom 2003-2017, autonom@o2.pl, 7 8 8 siedem 6 8 jeden 2 9